• Το ρήμα «μπορώ» δεν υπάρχει στα τούρκικα. Ενσωματώνεται αμέσως μετά τη ρίζα του ρήματος στο απαρέμφατο ως –(y)abil– ή –(y)ebil–, σύμφωνα με τον κανόνα της αρμονίας των φωνηέντων. Έπειτα το «νέο» αυτό ρήμα κλείνεται κανονικά σε όλους τους χρόνους.
 • Αν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν, τότε μπαίνει το ευφωνικό γράμμα –y-: bekleyebilmek, okuyabilmek
απαρέμφατο verebilmek yapabilmek
μπορώ να verebiliyorum yapabiliyorum
μπόρεσα να verebildim yapabildim
θα μπορέσω να verebileceğim yapabileceğim
μπορούσα να verebiliyordum yapabiliyordum

 


 

 • Η άρνηση του «μπορώ» ενσωματώνεται αμέσως μετά τη ρίζα του ρήματος στο απαρέμφατο ως –(y)a– ή –(y)e–. Έπειτα το «νέο» αυτό ρήμα κλείνεται (σε άρνηση πάντοτε) σε όλους τους χρόνους.
 • Αν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν, τότε μπαίνει το ευφωνικό γράμμα –y-: bekleyememek, okuyamamak
απαρέμφατο verememek yapamamak
δεν μπορώ να veremiyorum yapamıyorum
δεν μπόρεσα να veremedim yapamadım
δεν θα μπορέσω να veremeyeceğim yapamayacağım
δεν μπορούσα να veremiyordum yapamıyordum
 • Η άρνηση έχει επίσης την έννοια της απαγόρευσης:
  buraya gelemezsiniz: απαγορεύεται να έρθετε εδώ
  derste konuşamayız: απαγορεύεται να μιλάμε στο μάθημα


 

Το απρόσωπο μπορεί σχηματίζεται στον geniş zaman:

gelebilirim: μπορεί να έρθω
orada olabilirler: μπορεί να είναι εκεί
vakti olabilir: μπορεί να έχει χρόνο

Στην άρνηση το απρόσωπο μπορεί σχηματίζεται με δυο τρόπους:

 1. meyebilir/-mayabilir (μπορεί να μην…)
  yemeyebilir: μπορεί να μην φάει
  almayabilir: μπορεί να μην αγοράσει
 2. emeyebilir/-amayabilir (μπορεί να μην μπορέσει να…)
  konuşamayabilir: μπορεί να μην μπορέσει να μιλήσει
  bekleyemeyebilirim: μπορεί να μην μπορέσω να περιμένω