Η κατάληξη –baz, προέρχεται από τα πέρσικα (bāz باز) και έχει την έννοια «αυτός που παίζει».

Παραδείγματα:
cambaz (can ψυχή, ζωή), ακροβάτης (αυτός που παίζει με τη ζωή του)
çenebaz (çene σαγόνι), πολύλογος (αυτός που παίζει το σαγόνι του)
düzenbaz (düzen τάξη, διάταξη, διαρρύθμιση), κατεργάρης (αυτός που παίζει την τάξη)
hilebaz (hile εξαπάτηση), απατεώνας
sihirbaz (sihir μαγικά), μάγος