Δημήτρης Τσιμίγκος

Merhaba! Ονομάζομαι Δημήτρης Τσιμίγκος και είμαι απόφοιτος του τμήματος γλώσσας,φιλολογίας και πολιτισμού παρευξείνιων χωρών του Δ.Π.Θ. Είμαι κάτοχος επάρκειας διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Από το 2013 μέχρι το 2015 δίδαξα την τουρκική γλώσσα σε ενήλικες στα κέντρα δια βίου μάθησης του Νομού Θεσσαλονίκης. Επίσης έχω παρακολουθήσει σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων της τουρκικής γλώσσας. Παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε λογικές τιμές. Κέντρο και ανατολική Θεσσαλονίκη.