Η κατάληξη –ge μετατρέπει ρίζες ρημάτων σε ουσιαστικά και επίθετα.

bölmek – bölge
bilmek – bilge
süpürmek – süpürge
sömürmek – sömürge
dizmek – dizge