Το επίθεμα –la-/-le– χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε ρήματα από ουσιαστικά.

Παραδείγματα:
sulamak – ποτίζω
fırçalamak – βουρτσίζω
gübrelemek – λιπαίνω
gizlemek – κρύβω
iğnelemek – καρφιτσώνω
klonlamak – κλωνοποιώ