Βασιλική ΓούσβαΟνομάζομαι Γούσβα Βασιλική, είμαι απόφοιτος του τμήματος γλώσσας φιλολογίας και πολιτισμού ΔΠΘ με ειδίκευση την τουρκική γλώσσα! Από το 2006 παραδίδω μαθήματα τουρκικής γλώσσας ιστορίας και λογοτεχνίας σε φοιτητές αντίστοιχων σχολών! Στο διάστημα 2008-9 έκανα μαθήματα στρατιωτικής ορολογίας και ανάλυση της ιστορίας & πολιτικής της Τουρκίας σε στρατιωτικούς. Στον ελεύθερο χρόνο μου ασχολούμαι με μεταφράσεις εφημερίδων & μελέτη παρευξείνιων χωρών!