Μαθήματα στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης

Παραδίδονται μαθήματα τουρκικών σε όλα τα επίπεδα από έμπειρη καθηγήτρια με μητρική γλώσσα την τουρκική. Ιδιαίτερα ή γκρουπ.

Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης
Όνομα: Παπάτυα Παπαδόπουλος
Τηλ. επικοινωνίας: 6938010818
E-mail: annepapatya παπάκι gmail τελεία com
Σημείωση: Αναλαμβάνω μεταφράσεις από και προς τουρκικά.