Θωμάς Χριστιάς


Ο Θωμάς Χριστιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Το 2001 αποφοίτησε από το Τμήμα «Ιστορίας Και Εθνολογίας» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας επιλέξει την κατεύθυνση της Ιστορίας. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της «Ιστορίας και Αρχαιολογίας», αποφοιτώντας με άριστα, αποκτώντας ειδίκευση στην «Οθωμανική και Βαλκανική Ιστορία». Το 2003 συνεργάστηκε με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στη μελέτη και μετάφραση οθωμανικών τίτλων γαιοκτησίας. Τα τελευταία δέκα τέσσερα έτη εργάζεται ως φιλόλογος σε σχολείο της Μέσης Εκπαίδευσης.
Δημοσιεύει άρθρα ιστορικού περιεχομένου στο έγκυρο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό www.24grammata.com (δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ιστορική περίοδο του νέου ελληνισμού) και αρθρογραφεί στην εκπαιδευτική σελίδα www.sinkinisis.com. Είναι ιδρυτικό στέλεχος της ΣυνΚίνησις- Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Παραστάσεις και Πολιτιστικές Δράσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει συγγράψει σειρά σχολικών βοηθημάτων και βιβλίων με ιστορικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο.