Βασικές γνώσεις

Οι βασικές γνώσεις της τούρκικης γραμματικής που καλύπτονται απ’ τον ιστότοπο είναι οι εξής: