Γραμματική

Μεταβατικά ρήματα (ettirgen eylemler)

Μπορούμε να μετατρέψουμε ρήματα μη μεταβατικά (geçişsiz eylem) σε μεταβατικά (geçişli eylem) προσθέτοντας μια συλλαβή, ή ένα γράμμα, στη ρίζα του ρήματος. Επίσης ρήματα μεταβατικά με τα επιθήματα αυτές παίρνουν την έννοια ότι βάζουμε κάποιον άλλο να κάνει κάτι. Το πρόσωπο μπαίνει σε δοτική πτώση, ενώ το αντικείμενο σε αιτιατική πτώση.

Παραδείγματα:
evimi boyattım – έβαλα να μου βάψουν το σπίτι
mektubu Ahmet’e yazdıracağım – θα βάλω τον Αχμέτ να γράψει το γράμμα
sana bunu ödeteceğim – θα σας βάλω να μου το πληρώσεις αυτό
güldürdün bizi – μας έκανες να γελάσουμε
bebeğini yediriyor – ταΐζει το μωρό του
çiçeği koparma – μην κόψεις το λουλούδι
sizi bekletmem – δεν θα σας στήσω

Οι συλλαβές/γράμματα που βάζουμε είναι τα: –t-, –dır-/-dir-/-dur-/-dür– (-tır-/-tir-/-tur-/-tür-), –ır-/-ir-/-ur-/-ür-, –ar-/-er-, –ıt-/-it-/-ut-/-üt-.

parmakΕπιλέξτε εσείς ένα ρήμα για να βρω το ettirgen του!


Δυστυχώς δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες σχετικά με τα επιθέματα, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες ομαδοποιήσεις. Να θυμόμαστε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις.

 • t
  Ρήματα που η ρίζα τους λήγει σε φωνήεν (εξαιρούνται τα  μονοσύλλαβα yemek->yedirmek και demek->dedirmek). Επίσης πολυσύλλαβα ρήματα που η ρίζα τους λήγει σε l και r.
  imzalatmak – βάζω κάποιον να υπογράψει
  uyutmak – κοιμίζω
  izletmek – βάζω κάποιον να παρακολουθήσει
  küçültmek – μικραίνω κάτι
  oturtmak – βάζω κάποιον να κάτσει
 • dır-/-dir-/-dur-/-dür– (-tır-/-tir-/-tur-/-tür-)
  Αυτή είναι το πιο κοινό επίθημα.
  yaptırmak – βάζω κάποιον να κάνει
  öldürmek – σκοτώνω

  durdurmak – σταματώ κάποιον
 • ır-/-ir-/-ur-/-ür
  Συνήθως (αλλά όχι μόνο) ρήματα που η ρίζα τους τελειώνει σε ç, ğ, p, ş, t και y παίρνουν αυτό το επίθημα.
  irmek – βάζω κάποιον να πιει
  urmak – κάνω κάποιον να πετάξει
  pişirmek – ψήνω
 • ar-/-er
  Λίγα σχετικά είναι τα ρήματα με αυτό το επίθημα.
  çıkarmak – βγάζω
 • ıt-/-it-/-ut-/-üt
  Κάποια μονοσύλλαβα ρήματα που η ρίζα τους τελειώνει σε k παίρνουν αυτό το επίθημα.
  sarkıtmak – κρεμώ
  akıtmak – εκχέω
  korkutmak – φοβίζω

Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε διπλό επίθημα ettirgen. Το δεύτερο είναι πάντοτε –t-, ενώ το πρώτο σχηματίζεται όπως παραπάνω. Αν όμως το πρώτο είναι –t-, τότε το δεύτερο είναι –tır-/-tir-/-tur-/-tür-.

Παραδείγματα:
ölmek – πεθαίνω
öldürmek – σκοτώνω
öldürtmek – βάζω κάποιον να σκοτώσει
okutturmak – βάζω κάποιον να βάλει κάποιον άλλο να διαβάσει


Κάποια ρήματα δεν ακολουθούν κανέναν κανόνα:
gelmek – έρχομαι, getirmek – φέρνω
görmek – βλέπω, göstermek – δείχνω


Κάποια ρήματα φέρουν αυτά τα επιθέματα, τα οποία δηλώνουν μεταβατικότητα, χωρίς όμως να υπάρχουν χωρίς αυτά:
öğretmek – διδάσκω (βλ. öğrenmek – μαθαίνω), δεν υπάρχει ρήμα öğremek

 

6 Comments

Σχολιάστε...