Γραμματική, επίθημα

Η κατάληξη -(a)nak

Η κατάληξη -(a)nak/-(e)nek δημιουργεί ουσιαστικά από ρίζες ρημάτων. Πρόκειται για μια κατάληξη με την οποία έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες λέξεις. Κάποιες λέξεις παίρνουν την κατάληξη με το αρχικό της φωνήεν και κάποιες άλλες χωρίς αυτό. Το φωνήεν της κατάληξης καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας των φωνηέντων.

Παραδείγματα:
gelenek – παράδοση
görenek – έθιμο
olanak – δυνατότητα
sağanak – νεροποντή
örnek – παράδειγμα
tutanak – πρακτικά
dernek – σύλλογος
düzenek – μηχανισμός

Σχολιάστε...