Γραμματική, επίθημα

Το επίθημα -(a)nak

Το επίθημα -(a)nak/-(e)nek δημιουργεί ουσιαστικά από ρίζες ρημάτων. Πρόκειται για μια κατάληξη με την οποία έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες λέξεις. Κάποιες λέξεις παίρνουν το επίθημα με το αρχικό της φωνήεν και κάποιες άλλες χωρίς αυτό. Το φωνήεν του επιθήματος καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας των φωνηέντων.

Παραδείγματα:
gelenek – παράδοση
görenek – έθιμο
olanak – δυνατότητα
sağanak – νεροποντή
örnek – παράδειγμα
tutanak – πρακτικά
dernek – σύλλογος
düzenek – μηχανισμός

Σχολιάστε...