Γραμματική

Διπλασιασμός τελικού συμφώνου

Στα τούρκικα υπάρχουν λέξεις που τελειώνουν σε σύμφωνο και που όταν παίρνουν επιθήματα που ξεκινούν από φωνήεν, το τελικό τους γράμμα διπλασιάζεται. Αν η λέξη τελειώνει σε σκληρό σύμφωνο, ενδέχεται το σύμφωνο αυτό και να διπλασιάζεται και να αλλάζει.


Παραδείγματα:
sır – sırrım
zam – zammı
hat – hattı
ret – reddi

Δυστυχώς δεν υπάρχει κανόνας γι αυτές τις λέξεις. Ευτυχώς είναι πολύ λίγες.

Αν δεν γνωρίζετε αν μια λέξη διπλασιάζει το τελικό της σύμφωνο μπορείτε να χρησιμοποιείστε ένα από τα προγράμματα που θα βρείτε στο tourkika.com. Για παράδειγμα μπορείτε να βάλετε τη λέξη που σας ενδιαφέρει στην αιτιατική για να δείτε αν διπλασιάζεται το τελικό της σύμφωνο.

Σχολιάστε...