Γραμματική, επίθημα

Το επίθημα -(i)m

Το επίθημα -(ı)m/-(i)m/-(u)m/-(ü)m δημιουργεί ουσιαστικά από ρήματα. Μπαίνει μετά τη ρίζα του ρήματος. Αν αυτή τελειώνει σε σύμφωνο, τότε χρησιμοποιούμε το γράμμα –ı-/-i-/-u-/-ü-. Το φωνήεν καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας του επιθήματος.

Παραδείγματα:
yudum – γουλιά
kesim –  κόψιμο
im – πόση
doğum – γέννα
anlam – νόημα
kuşam – περιβολή
sağlam – γερός
ölüm – θάνατος
yaşam – ζωή
üretim – παραγωγή
tüketim – κατανάλωση
yönetim – διοίκηση

Σημείωση
Το επίθημα αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο, αλλά υπάρχουν πολλές λέξεις που δεν προέρχονται από ρήματα, ενώ έχουν αυτό το επίθημα:
tulum, üzüm, yardım, kıvılcım…

Σχολιάστε...