Γραμματική, επίθημα

Το επίθημα -(i)nti

Το επίθημα -(ı)ntı/-(i)nti/-(u)ntu/-(ü)ntü δημιουργεί ουσιαστικά από ρήματα. Μπαίνει μετά τη ρίζα του ρήματος. Αν αυτή τελειώνει σε σύμφωνο, τότε χρησιμοποιούμε το γράμμα –ı-/-i-/-u-/-ü-. Αν η ρίζα τελειώνει σε –n, τότε το επίθημα γίνεται –-/-ti-/-tu-/--. Το φωνήεν καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας του επιθήματος.

Παραδείγματα:
akıntı – ροή
sıkıntı – στενοχώρια
toplantı – μάζωξη
sarsıntı – ταρακούνημα
kırıntı – ψίχουλο
kuruntu – καχυποψία
tiksinti – αηδία
sığın – παρείσακτος
girinti – εσοχή
çıkıntı – προεξοχή

Σχολιάστε...