επίθημα

Η κατάληξη -(ı)mtrak/mtırak

Η κατάληξη –(ı)mtrak/-(ı)mtırak δηλώνει ότι κάτι είναι παραπλήσιο. Απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχει επικρατήσει κάποια «επίσημη» ορθογραφία για την κατάληξη, γι αυτό το λόγο άλλοτε την βλέπουμε ως mtrak και άλλοτε ως mtırak.
Χρησιμοποιείται κυρίως για γεύσεις και χρώματα.
Το αρχικό φωνήεν χρησιμοποιείται αν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο και ακολουθεί την αρμονία των φωνηέντων.

Παραδείγματα:
acımtrak/acımtırak – σχεδόν/αρκετά πικρό, πικρούτσικο
ekşimtrak/ekşimtırak – σχεδόν/αρκετά ξινό, ξινούτσικο
yeşilimtrak/yeşilimtırak – σχεδόν/αρκετά πράσινο

beyazımtrak/beyazımtırak – σχεδόν άσπρο

parmak Δείτε επίσης και το άρθρο για την κατάληξη -(ı)msı, -(i)msi, -(u)msu, -(ü)msü.

Σχολιάστε...