επίθημα

Το επίθημα -(ı)mtrak/mtırak

Το επίθημα –(ı)mtrak/-(ı)mtırak δηλώνει ότι κάτι είναι παραπλήσιο. Απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχει επικρατήσει κάποια «επίσημη» ορθογραφία για το επίθημα, γι αυτό το λόγο άλλοτε το βρίσκουμε ως mtrak και άλλοτε ως mtırak.
Χρησιμοποιείται κυρίως για γεύσεις και χρώματα.
Το αρχικό φωνήεν χρησιμοποιείται αν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο και ακολουθεί την αρμονία των φωνηέντων.

Παραδείγματα:
acımtrak/acımtırak – σχεδόν/αρκετά πικρό, πικρούτσικο
ekşimtrak/ekşimtırak – σχεδόν/αρκετά ξινό, ξινούτσικο
yeşilimtrak/yeşilimtırak – σχεδόν/αρκετά πράσινο

beyazımtrak/beyazımtırak – σχεδόν άσπρο

parmak Δείτε επίσης και το άρθρο για το επίθημα -(ı)msı, -(i)msi, -(u)msu, -(ü)msü.

Σχολιάστε...