Γραμματική, επίθημα

Η κατάληξη -daş

Η κατάληξη –daş/-taş δημιουργεί ουσιαστικά και έχει πάντοτε την έννοια της ισότητας, των κοινών χαρακτηριστικών και της ενότητας. Η κατάληξη ήταν σπανιότερη στο παρελθόν, ενώ πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί αρκετές νέες λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Εάν η λέξη λήγει σε ένα από τα άφωνα σύμφωνα (ç, f, h, k, p, t, s, ş) τότε το –daş μετατρέπεται σε –taş.

Παραδείγματα:
vatandaş, yurttaş = ο (συμ)πολίτης (κάποιος με τον οποίο μοιράζεσαι την ίδια πατρίδα)
yoldaş = ο συνοδοιπόρος
arkadaş = φίλος (κάποιος με τον οποίο αλληλοϋποστηρίζεσαι)
kardeş (προέρχεται από karındaş) = αδερφός (κάποιος με τον οποίο έχεις μοιραστεί το ίδιο στομάχι)
soydaş = ομοεθνής (κάποιος με τον οποίο έχεις την ίδια καταγωγή)
çağdaş = σύγχρονος (κάποιος/κάτι με το οποίο μοιράζεσαι την ίδια εποχή)
dindaş = ομόθρησκος (κάποιος με τον οποίο μοιράζεσαι την ίδια θρησκεία)
meslektaş = συνάδερφος (κάποιος με τον οποίο μοιράζεσαι το ίδιο επάγγελμα)

Σχολιάστε...