Γραμματική, επίθημα

Το επίθημα -daş

Το επίθημα –daş/-taş δημιουργεί ουσιαστικά και έχει πάντοτε την έννοια της ισότητας, των κοινών χαρακτηριστικών και της ενότητας. Το επίθημα ήταν σπανιότερο στο παρελθόν, ενώ πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί αρκετές νέες λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Εάν η λέξη λήγει σε ένα από τα άφωνα σύμφωνα (ç, f, h, k, p, t, s, ş) τότε το –daş μετατρέπεται σε –taş.

Παραδείγματα:
vatandaş, yurttaş = ο (συμ)πολίτης (κάποιος με τον οποίο μοιράζεσαι την ίδια πατρίδα)
yoldaş = ο συνοδοιπόρος
arkadaş = φίλος (κάποιος με τον οποίο αλληλοϋποστηρίζεσαι)
kardeş (προέρχεται από karındaş) = αδερφός (κάποιος με τον οποίο έχεις μοιραστεί το ίδιο στομάχι)
soydaş = ομοεθνής (κάποιος με τον οποίο έχεις την ίδια καταγωγή)
çağdaş = σύγχρονος (κάποιος/κάτι με το οποίο μοιράζεσαι την ίδια εποχή)
dindaş = ομόθρησκος (κάποιος με τον οποίο μοιράζεσαι την ίδια θρησκεία)
meslektaş = συνάδερφος (κάποιος με τον οποίο μοιράζεσαι το ίδιο επάγγελμα)

Σχολιάστε...