A2

Μέλλοντας (Gelecek zaman)

● Ο μέλλοντας χαρακτηρίζεται από τις συλλαβές –(y)ecek– ή –(y)acak– που μπαίνουν μετά τη ρίζα του ρήματος και έχει τα επιθήματα –eceğim, –eceksin, –ecek, –eceğiz, –eceksiniz, –ecekler. Αν η ρίζα του ρήματος λήγει σε φωνήεν, τότε μπαίνει το ευφωνικό γράμμα –y-.


απαρέμφατο açmak izlemek
(Ben) açacağım izleyeceğim
(Sen) açacaksın izleyeceksin
(O) açacak izleyecek
(Biz) açacağız izleyeceğiz
(Siz) açacaksınız izleyeceksiniz
(Onlar) açacaklar izleyecekler


● Οι συλλαβές -ecek- ή -acak- καθορίζονται από το τελευταίο φωνήεν της ρίζας του ρήματος, σύμφωνα με τον κανόνα της αρμονίας των φωνηέντων.

● Όταν η ρίζα του ρήματος λήγει σε φωνήεν, τότε ανάμεσα στη ρίζα και τα επιθήματα του μέλλοντα παρεμβάλλεται το ευφωνικό γράμμα -y-:

► Παραδείγματα: beklemek -> bekleyecek, atlamak -> atlayacak.

● Όπως και στον ενεστώτα, σε ορισμένα ρήματα, η ρίζα των οποίων λήγει στο σύμφωνο t, αυτό μεταλλάσσεται σε d. Τα ρήματα αυτά είναι τα εξής:

gitmek -> gidecek
etmek -> edecek
gütmek -> güdecek
tatmak -> tadacak

parmak Επιλέξτε εσείς ένα ρήμα για να το κλίνω! 

● Η άρνηση σχηματίζεται με τις ίδιες επιθήματα, προσθέτοντας μια παραπάνω συλλαβή (-me– ή –ma-) στη ρίζα του ρήματος. Έτσι η αρνητική ρίζα του ρήματος τελειώνει πάντοτε σε φωνήεν με αποτέλεσμα να έχουμε το ευφωνικό -y-.


απαρέμφατο açmamak izlememek
(Ben) açmayacağım izlemeyeceğim
(Sen) açmayacaksın izlemeyeceksin
(O) açmayacak izlemeyecek
(Biz) açmayacağız izlemeyeceğiz
(Siz) açmayacaksınız izlemeyeceksiniz
(Onlar) açmayacaklar izlemeyecekler

 


 

● Η ερώτηση σχηματίζεται με το ρήμα στο 3ο πρόσωπο και το ερωτηματικό μόριο mi/mı στο κατάλληλο πρόσωπο, ως εξής:

απαρέμφατο açmak izlemek
(Ben) açacak/açmayacak mıyım? izleyecek/izlemeyecek miyim?
(Sen) açacak/açmayacak mısın? izleyecek/izlemeyecek misin?
(O) açacak/açmayacak mı? izleyecek/izlemeyecek mi?
(Biz) açacak/açmayacak mıyız? izleyecek/izlemeyecek miyiz?
(Siz) açacak/açmayacak mısınız? izleyecek/izlemeyecek misiniz?
(Onlar) açacaklar/açmayacaklar mı? izleyecekler/izlemeyecekler mi?

Σχολιάστε...