Οι πτώσεις

Μια λέξη δεν μπορεί να πάρει πάνω από μια πτώση τη φορά. Οι πτώσεις της τούρκικης γραμματικής είναι οι εξής:

parmakΓράψτε ένα ουσιαστικό ή επίθετο για να κλίνω όλες τις πτώσεις!