A2

Geniş zaman

Ο geniş zaman έχει τα επιθήματα –(e/a/i)rim, -rsin, -r, -riz, -rsiniz, -rler. Ο χρόνος αυτός μεταφράζεται στα ελληνικά ή ως ενεστώτας ή ως (άμεσος) μέλλοντας. Χρησιμοποιείται:

α) για να δηλώσει ότι η ενέργεια του ρήματος γίνεται πάντοτε (dostunu hep korur  = πάντοτε προστατεύει τον φίλο του)
β) για να δηλώσει συνήθεια (her akşam içki içer = κάθε βράδυ πίνει)
γ) για να δηλώσει γενικές αλήθειες (balık suda yaşar = τα ψάρια ζουν στο νερό)
δ) για να δηλώσει ενέργεια που θα γίνει άμεσα (bana kitabı verir misin?  = μου δίνεις το βιβλίο;)
ε) σε ρητορική ερώτηση μπορεί να έχει αρνητική έννοια (ben bunu yapar mıyım? = ben bunu yapmam = εγώ δεν κάνω τέτοια)
στ) ως μετοχή

Πώς σχηματίζεται:

  •  Τα ρήματα των οποίων η ρίζα έχει μια συλλαβή, παίρνουν το επίθημα –ar/-er.
απαρέμφατο bakmak örtmek
Ben bakarım örterim
Sen bakarsın örtersin
O bakar örter
Biz bakarız örteriz
Siz bakarsınız örtersiniz
Onlar bakarlar örterler
  • Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν τα ρήματα: almak, bilmek, bulmak, durmak, gelmek, görmek, kalmak, olmak, ölmek, sanmak, vermek, varmak και vurmak τα οποία παίρνουν –ır (-ir, –ur ή –ür). Με τον ίδιο τρόπο επίσης σχηματίζονται τα ρήματα denmek (παθητική του demek) και yenmek (παθητική του yemek), τα οποία φυσικά χρησιμοποιούνται κυρίως στο 3ο πρόσωπο.
απαρέμφατο almak vermek
Ben alırım veririm
Sen alırsın verirsin
O alır verir
Biz alırız veririz
Siz alırsınız verirsiniz
Onlar alırlar verirler
  • Τα ρήματα που η ρίζα τους λήγει σε φωνήεν παίρνουν το –r.
απαρέμφατο imzalamak beklemek
Ben imzalarım beklerim
Sen imzalarsın beklersin
O imzalar bekler
Biz imzalarız bekleriz
Siz imzalarsınız beklersiniz
Onlar imzalarlar beklerler

 Τα ρήματα που η ρίζα τους έχει από δύο συλλαβές και πάνω, παίρνουν –ır, (-ir, –ur ή –ür).

απαρέμφατο kızdırmak getirmek
Ben kızdırırım getiririm
Sen kızdırırsın getirirsin
O kızdırır getirir
Biz kızdırırız getiririz
Siz kızdırırsınız getirirsiniz
Onlar kızdırırlar getirirler

parmak Επιλέξτε εσείς ένα ρήμα για να το κλίνω!


  • Η άρνηση σχηματίζεται με τα επιθήματα –mem/-mam, –mezsin/-mazsın, –mez/-maz, –meyiz/-mayız, –mezsiniz/-mazsınız, –mezler/-mazlar:
απαρέμφατο açmak evlenmek
Ben mam evlenmem
Sen mazsın evlenmezsin
O maz evlenmez
Biz mayız evlenmeyiz
Siz mazsınız evlenmezsiniz
Onlar mazlar evlenmezler

  • Η ερώτησησχηματίζεται με το ερωτηματικό μόριο mi (mı, mu, mü) στο κατάλληλο πρόσωπο, ως εξής:
απαρέμφατο vermek ? almak ?
Ben verir/vermez miyim? alır/almaz mıyım?
Sen verir/vermez misin? alır/almaz mısın?
O verir/vermez mi? alır/almaz mı?
Biz verir/vermez miyiz? alır/almaz mıyız?
Siz verir/vermez misiniz? alır/almaz mısınız?
Onlar verirler/vermezler mi? alırlar/almazlar mı?

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

  • Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur – Βουνό με βουνό δε σμίγει,  ο άνθρωπος με τον άνθρωπο σμίγει.
  • Akılsız başın cezasını ayaklar çeker – Τα πόδια την πληρώνουν για το άδειο κεφάλι.
  • Acele işe şeytan karışır – Ο διάολος μπλέκεται στη βιαστική δουλειά.

Σχολιάστε...