Γραμματική

Το ρήμα etmek

Ένα πολύ σημαντικό βοηθητικό ρήμα στα τούρκικα είναι το etmek. Το συναντούμε από τις πρώτες φράσεις που μαθαίνουμε στη γλώσσα (π.χ. teşekkür ederim, rica ederim).
Χρησιμοποιείται κυρίως για να δημιουργήσει ρήματα από ουσιαστικά. Στους χρόνους που τα επιθήματα τους ξεκινούν με φωνήεν, το –t– της ρίζας μετατρέπεται σε –d-.

Παραδείγματα:
dua etmek, προσεύχομαι
dikkat etmek, προσέχω
hayal etmek, φαντάζομαι, οραματίζομαι

Προσοχή στην ορθογραφία:
Εάν το ουσιαστικό χάνει το τελευταίο του φωνήεν, ή εάν διπλασιάζει το τελευταίο του γράμμα, τότε το etmek κολλάει στο ουσιαστικό και πλέον το ρήμα γράφεται ως μία λέξη (σύνθετο ρήμα). Αλλιώς γράφεται ως ξεχωριστή λέξη.
af συγχώρεση, affetmek συγχωρώ
his αίσθημα,  hissetmek αισθάνομαι
nakil μεταφορά, nakletmek μεταφέρω
kayıp απώλεια, kaybetmek χάνω
fark διαφορά, fark etmek διακρίνω
park πάρκινγκ, park etmek παρκάρω

 

Επίσης το ρήμα etmek μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι βοηθητικό και έχει την έννοια του κάνω:
ne ettim ben sana? τι σου έκανα εγώ;
etme bulma dünyası, οι αμαρτίες εδώ πληρώνονται

Σχολιάστε...