A1

Ενεστώτας (Şimdiki zaman)

● Ο ενεστώτας έχει πάντοτε τα επιθήματα –yorum, –yorsun, –yor, –yoruz, –yorsunuz, –yorlar.
● Ανάμεσα στη ρίζα του ρήματος και τα επιθήματα μεσολαβεί ένα φωνήεν (ı, i, u, ή ü), το οποίο καθορίζεται από το τελευταίο φωνήεν της ρίζας, σύμφωνα με τον κανόνα της αρμονίας των φωνηέντων.

απαρέμφατο at-mak ver-mek dur-mak çöz-mek
(Ben) atıyorum veriyorum duruyorum çözüyorum
(Sen) atıyorsun veriyorsun duruyorsun çözüyorsun
(O) atıyor veriyor duruyor çözüyor
(Biz) atıyoruz veriyoruz duruyoruz çözüyoruz
(Siz) atıyorsunuz veriyorsunuz duruyorsunuz çözüyorsunuz
(Onlar) atıyorlar veriyorlar duruyorlar çözüyorlar

 

● Σε ορισμένα ρήματα, των οποίων η ρίζα λήγει στο σύμφωνο t, αυτό μεταλλάσσεται σε d. Τα ρήματα αυτά είναι τα εξής:
gitmek -> gidiyorum
etmek -> ediyorum
gütmek -> güdüyorum
tatmak -> tadıyorum

parmakΕπιλέξτε εσείς ένα ρήμα για να το κλίνω!

● Αν η ρίζα του ρήματος λήγει σε φωνήεν, αυτό παραλείπεται και λαμβάνουμε υπόψη το αμέσως προηγούμενο φωνήεν της ρίζας.

απαρέμφατο kapa-mak bekle-mek
(Ben) kapıyorum bekliyorum
(Sen) kapıyorsun bekliyorsun
(O) kapıyor bekliyor
(Biz) kapıyoruz bekliyoruz
(Siz) kapıyorsunuz bekliyorsunuz
(Onlar) kapıyorlar bekliyorlar

 

▹ Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν τα ρήματα yemek και demek, τα οποία γίνονται yiyorum και diyorum.

 


● Η άρνηση σχηματίζεται με τις ίδιες επιθήματα, προσθέτοντας μια παραπάνω συλλαβή (-me- ή -ma-) στη ρίζα του ρήματος.
Το ρήμα atmak (at-mak) στην άρνηση γίνεται atmamak (at-ma-mak), οπότε κλίνουμε πλέον το ρήμα με την αρνητική του ρίζα:

απαρέμφατο atmamak vermemek beklememek
(Ben) atmıyorum vermiyorum beklemiyorum
(Sen) atmıyorsun vermiyorsun beklemiyorsun
(O) atmıyor vermiyor beklemiyor
(Biz) atmıyoruz vermiyoruz beklemiyoruz
(Siz) atmıyorsunuz vermiyorsunuz beklemiyorsunuz
(Onlar) atmıyorlar vermiyorlar beklemiyorlar

 


● Η ερώτηση σχηματίζεται με το ρήμα στο 3o πρόσωπο και το ερωτηματικό μόριο mu στο κατάλληλο πρόσωπο:

απαρέμφατο gelmek gelmemek  
(Ben) geliyor muyum? gelmiyor muyum?
(Sen) geliyor musun? gelmiyor musun?
(O) geliyor mu? gelmiyor mu?
(Biz) geliyor muyuz? gelmiyor muyuz?
(Siz) geliyor musunuz? gelmiyor musunuz?
(Onlar) geliyorlar mı? gelmiyorlar mı?

Σχολιάστε...