Γραμματική

Σύνθετα ουσιαστικά (bileşik adlar)

Στα τουρκικά τα σύνθετα ουσιαστικά σχηματίζονται με διάφορους τρόπους:

 • Από δύο ουσιαστικά, τα οποία δεν παίρνουν κανένα επίθημα. Συνήθως πρόκειται για τοπωνύμια ή επώνυμα, αλλά όχι μόνο. Παραδείγματα:
  Manavkuyu (manav + kuyu), τοπωνύμιο
  Göztepe (göz + tepe), τοπωνύμιο
  Atatürk (ata + Türk), επώνυμο (ο πρόγονος των Τούρκων)
  anneanne (anne + anne), γιαγιά (η μητέρα της μητέρας)
  kurukafa (kuru + kafa), νεκροκεφαλή
 • Από δύο ουσιαστικά, όπου το δεύτερο έχει πάρει κτητικό επίθημα γ΄προσώπου. Παραδείγματα:


  semizotu (semiz + ot), γλυστρίδα
  hanımeli (hanım + el), αγιόκλημα
  yüzbaşı (yüz + baş), λοχαγός
  Hisarönü (hisar + ön), τοπωνύμιο
  dilbilgisi (dil + bilgi), γραμματική
  havaneli (havan + el), γουδοχέρι

 • Από συνδυασμό επιθέτου-ουσιαστικού. Και εδώ συνήθως σχηματίζονται τοπωνύμια ή επώνυμα, αλλά όχι μόνο. Παραδείγματα:
  Eskişehir (eski + şehir), τοπωνύμιο
  Bozdağ (boz + dağ), τοπωνύμιο
  Karagöz (kara + göz), όνομα/παρατσούκλι (μαυρομάτης)
  Aytunç (ay + tunç), όνομα
  kırkayak (kırk + ayak), σαρανταποδαρούσα
 • Με χρήση «πρόθεσης». Εδώ το ρόλο «πρόθεσης» έχουν ορισμένες μονοσύλλαβες λέξεις (alt, üst, ön, baş, ilk, son, ak, eş…). Πάρα πολλές σύνθετες λέξεις έχουν δημιουργηθεί με αυτό τον τρόπο. Παραδείγματα:
  Akdeniz (ak + deniz), Μεσόγειος
  akbaba (ak + baba), γύπας
  başkent (baş + kent), πρωτεύουσα
  başpiskopos (baş + piskopos), αρχιεπίσκοπος
  ilkbahar (ilk + bahar), άνοιξη
  sonbahar (son + bahar), φθηνόπωρο
  önsöz (ön + söz), πρόλογος
  altyapı (alt + yapı), υποδομή
  eşcinsel (eş + cinsel), ομοφυλόφιλος
  içgüdü (iç + güdü), ένστικτο
 • Από συνδυασμό ουσιαστικού-ρήματος. Παραδείγματα:
  kuşkonmaz (kuş + konmaz), σπαράγγι
  imambayıldı (imam + bayıldı), είδος φαγητού
  gecekondu (gece + kondu), αυθαίρετο φτωχόσπιτο
  Gündoğdu (gün + doğdu), τοπωνύμιο
  bilgisayar (bilgi + sayar), υπολογιστής
  kalburabastı (kalbur+ a + bastı), είδος μελομακάρονου
 • Από συνδυασμό ρήματος-ρήματος. Παραδείγματα:
  çekyat (çek + yat), καναπές που γίνεται κρεβάτι
  uyurgezer (uyur + gezer), υπνοβάτης
 • Από συνδυασμό ουσιαστικού-ρηματικού παραγώγου. Παραδείγματα:
  cankurtaran (can + kurtaran), ναυαγοσώστης
  ağaçkakan (ağaç + kakan), τρυποκάρυδος

 

Ονόματα αθλητικών σωματείων ή τραπεζών είναι συχνά σύνθετα. Παραδείγματα: Bucaspor, Bursaspor, Şekerbank, Akbank….

 


Ο πληθυντικός αριθμός των σύνθετων ουσιαστικών.

Το επίθημα του πληθυντικού (-lar/-ler), μπαίνει στα σύνθετα ουσιαστικά στο τέλος της λέξης, όπως και στα υπόλοιπα ουσιαστικά: bilgisayarlar, cankurtaranlar, önsözler…
Αν όμως στο τέλος της λέξης υπάρχει κτητικό επίθημα, τότε η λέξη στον πληθυντικό παίρνει την κτητικό επίθημα γ΄προσώπου πληθυντικού (-ları/-leri): hanımelleri, devekuşları, semizotları…


 

Οι πτώσεις των σύνθετων ουσιαστικών.

Τα επιθήματα των πτώσεων στα σύνθετα ουσιαστικά είναι οι ίδιες με αυτές των απλών: külbastıyı, çekyatta, akbabadan…
Αν όμως στο τέλος της σύνθετης λέξης υπάρχει κτητικό επίθημα, τότε μπαίνει το ευφωνικό γράμμα –n– πριν το επίθημα της πτώσης: dilbilgisini, Kuşadasına, havanelinde

Ορισμένες σύνθετες λέξεις με κτητικό επίθημα, δεν παίρνουν το ευφωνικό γράμμα –n– πριν το επίθημα της πτώσης: İnönü’yü..


Τα κτητικά επιθήματα των σύνθετων ουσιαστικών.

Ta κτητικά επιθήματα των στα σύνθετα ουσιαστικά είναι οι ίδιες με αυτές των απλών: Nadire’nin külbastı, çekyatımız, Girit’in sonbaharı
Αν όμως στο τέλος της σύνθετης λέξης υπάρχει ήδη κτητικό επίθημα, τότε στο γ΄πρόσωπο δεν παίρνει καμία επιπλέον κατάληξη: Türkçe dilbilgisi, bahçenin hanımeli/hanımelleri

Σχολιάστε...