Σύνθετοι χρόνοι (bileşik zamanlar)

Στα τούρκικα υπάρχουν χρόνοι, οι οποίοι είναι συνδυασμός χρόνων (ή και εγκλίσεων), για να αποδώσουν νέο νόημα. Υπάρχουν 3 είδη σύνθετων χρόνων:

  1. Σύνθετοι αφηγηματικοί χρόνοι (hikâye bileşik zamanları), αυτοί που σχηματίζονται με τα επιθήματα του αορίστου (-di).
  2. Σύνθετοι χρόνοι διάδοσης (rivayet birleşik zamanları), αυτοί που σχηματίζονται με τα επιθήματα του απροσδιόριστου αορίστου (-miş).
  3. Σύνθετοι υποθετικοί χρόνοι (şart birleşik zamanları), αυτοί που σχηματίζονται με τα επιθήματα της υποθετικής έγκλισης (-se).