Τροπικά επιρρήματα (durum belirteçleri)

Στα τουρκικά τα τροπικά επιρρήματα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Επιρρήματα προσδιορισμού (niteleme belirteçleri)
  • Δεικτικό επίρρημα (gösterme ve tanıtma belirteci işte)
  • Επιρρήματα βεβαιότητας (kesinlik belirteçleri)
  • Επιρρήματα ευχών (dilek belirteçleri)
  • Επιρρήματα αμφισβήτισης (kuşku belirteçleri)
  • Επιρρήματα επανάληψης (yineleme belirteçleri)
  • Επιρρήματα απάντησης (yanıt belirteçleri)
  • Επιρρήματα παραδειγμάτων (örnekleme belirteçleri)
  • Λοιπά τροπικά επιρρήματα (artık, şaşma belirteçleri, koşul belirteci, üleştirme belirteçleri)