Ποιες είναι οι δυσκολίες στην εκμάθηση τουρκικών;

Ποιες είναι οι δυσκολίες στην εκμάθηση τουρκικών;

Η τουρκική γλώσσα διαφέρει αρκετά από τις ινδοευρωπαϊκές στη δομή της. Είναι γλώσσα με ευρεία γεωγραφική κατανομή και με πολλά εκατομμύρια ομιλητές. Η Τουρκική είναι η επίσημη γλώσσα της Τουρκίας, και είναι μια από τις επίσημες γλώσσες της Κύπρου. Διάλεκτοι της τουρκικής ομιλούνται σε πολλές χώρες, φτάνοντας μέχρι τη δυτική Κίνα. Η γραφή είναι φωνητική και χρησιμοποιείται το λατινικό αλφάβητο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της γλώσσας. Κάνοντας μαθήματα τουρκικών θα αντιμετωπίσει κάποιος δυσκολίες, αλλά και ευκολίες. Η γραμματική έχει πολλές ευκολίες, όπως απλή ορθογραφία, έλλειψη γραμματικού γένους, ανώμαλων ρημάτων, προθέσεων, οριστικού άρθρου. Έχει όμως και αρκετές δυσκολίες όπως το συντακτικό (υποκείμενο – αντικείμενο – ρήμα), επιθήματα και επιθήματα, έλλειψη βασικών ρημάτων που υπάρχουν στα ελληνικά (είμαι, έχω, μπορώ), διαφορετικών πτώσεων κλπ.

Μπορεί κανείς να μάθει τουρκικά μόνος του;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι ο κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά και έχει άλλα κίνητρα που τον ωθούν να μάθει τη γλώσσα. Θεωρητικά είναι δυνατό να μάθει κάποιος μόνος του, αν και αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις με κυριότερες τη συνέπεια και την αυτοπειθαρχία. Λόγω της διαφορετικότητας της δομής των τουρκικών είναι εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον να μπορέσει να μπει στη λογική της γλώσσας χωρίς βοήθεια από κάποιον ειδικό. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εξάλλου δεν είναι μια ξερή αποστήθιση κανόνων γραμματικής και λεξιλογίου, αλλά περνάει και μέσα από τη γνωριμία με τον πολιτισμό της χώρας (ή των χωρών) όπου αυτή ομιλείται. Η επαφή με φυσικούς ομιλητές και την κουλτούρα τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι κατά την εκμάθηση και της τουρκικής γλώσσας. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η επιλογή του καθηγητή: είναι φυσικός ομιλητής, πόσο έχει εκτεθεί στην τουρκική κουλτούρα ή έχει σπουδάσει το αντικείμενο; Εννοείται πως μοναδικά κριτήρια δεν είναι μόνο αυτά, μια και το καθένα μεμονωμένο ή και όλα μαζί δεν εγγυούνται την ποιότητα των μαθημάτων. Όπως και να έχει, η ζωντανή επαφή με άλλους ανθρώπους που είτε μαθαίνουν και αυτοί, είτε είναι φυσικοί ομιλητές βοηθά το μαθητή τόσο σε γνωστικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.