Γραμματική

Παράγωγα ολοκλήρωσης (bitirme ulaçları)

Τα παράγωγα ολοκλήρωσης σχηματίζονται με τρεις τρόπους και έχουν την έννοια «μέχρι να…». Δείχνουν ότι η ενέργεια του ρήματος απ’ όπου προέρχονται έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ενέργεια του ρήματος που τα ακολουθεί.

 

 1. Το παράγωγο -(y)inceye kadar (dek):
  Το επίθημα -inceye (-ıncaya, -ünceye, -uncaya), ανάλογα με την αρμονία του επιθήματος, προστίθεται στη ρίζα του ρήματος. Η χρήση των λέξεων kadar ή dek είναι ταυτόσημη εδώ. Το dek χρησιμοποιείται λιγότερο ως πιο αρχαιοπρεπές. Για να δηλώσουμε το πρόσωπο πρέπει να βάλουμε την κατάλληλη προσωπική αντωνυμία.

   

  sabah oluncaya kadar bekledik = περιμέναμε μέχρι να γίνει πρωί
  sen büyüyünceye dek o değişmez = δεν θα αλλάξει αυτό μέχρι να μεγαλώσεις εσύ
  siz gelinceye kadar biz hazırlanırız = μέχρι να έρθετε εσείς θα ετοιμαστούμε εμείς

   

 2. Το παράγωγο -(y)ene kadar (dek):
  Το επίθημα -ene (-ana), ανάλογα με την αρμονία του επιθήματος, προστίθεται στη ρίζα του ρήματος.

   

  sen bu kitabı okuyana kadar aylar geçti = πέρασαν μήνες μέχρι να διαβάσεις αυτό το βιβλίο
  sınıfı geçene kadar çok calışmalısın = πρέπει να διαβάσεις πολύ μέχρι να περάσεις την τάξη
  sen varana kadar akşam olur = μέχρι να έρθεις εσύ θα βραδιάσει

   

 3. Το παράγωγο -(y)esiye (kadar, dek):
  Το επίθημα -esiye (-asıya), ανάλογα με την αρμονία του επιθήματος, προστίθεται στη ρίζα του ρήματος. Συναντάται πολύ σπάνια.

  siz gelesiye kadar burada olacağız = θα είμαστε εδώ μέχρι να έρθετε εσείς
  bu makaleyi okuyasıya kadar beş dakika geçti = μέχρι να διαβάσω αυτό το άρθρο πέρασαν πέντε λεπτά

   

Σχολιάστε...