Γραμματική

Αιτιολογικά παράγωγα (nedenlik ulaçları)

Τα ρηματικά αυτά παράγωγα σχηματίζονται με τις μετοχές με κατάληξη -diği ή με κατάληξη -eceği (belirtme ortaçları) με τους παρακάτω τρόπους. Ο ρόλος τους στην πρόταση είναι επεξηγηματικός.

Τρόποι σχηματισμού:

 1. -diği/-eceği için
  okula gittiğimiz için – επειδή πηγαίνουμε σχολείο
  okuyabildiği için – επειδή μπορεί να διαβάσει
  konuşmamız gerekeceği için – επειδή θα χρειαστεί να μιλήσουμε

  paraları olmadığı için – επειδή δεν έχουν χρήματα

   

 2. Σε συνδυασμό με την αφαιρετική πτώση (σκέτη ή με τις λέξεις dolayı ή ötürü)
  bunu yapmadığımdan / bunu yapmadığımdan dolayı / bunu yapmadığımdan ötürü pişmanım – μετανιώνω που (επειδή) δεν το έκανα αυτό
  vaktimiz olduğundan / vaktimiz olduğundan dolayı / vaktimiz olduğundan ötürü – επειδή έχουμε/είχαμε χρόνο

  gelemeyeceğinden / gelemeyeceğinden dolayı / gelemeyeceğinden ötürü – επειδή δεν θα μπορέσει να έρθει

Σχολιάστε...