Επίθετα (sıfatlar)

Λέγονται επίσης και önadlar. Στην τουρκική γλώσσα τα επίθετα προηγούνται των ουσιαστικών, ενώ δεν κλίνονται ούτε παίρνουν επιθήματα πληθυντικού. Μπορεί να γίνουν κλιτά όταν χρησιμοποιούνται μόνα τους, χωρίς να προσδιορίζουν κάποια άλλη λέξη (συνήθως ουσιαστικό).

iyi insan, iyi insanlar, iyi insanın
yaşlı adam, yaşlının yüzü, yaşlıya bak

Τα επίθετα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τον ρόλο τους:

Δείτε επίσης: εμφατικός αναδιπλασιασμός επιθέτων (pekiştirme)