Γραμματική

Ρηματοειδές (fiilimsi ή eylemsi)

Μια ιδιαιτερότητα της τουρκικής γλώσσας αποτελούν τα ρηματοειδή (fiilimsi ή eylemsi): λέξεις που ενώ προέρχονται από ρήματα, δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά αυτών. Μέσα στην πρόταση έχουν ρόλο ουσιαστικού, επιθέτου ή επιρρήματος, ανάλογα με το επίθημα που παίρνουν.

Τα ρηματοειδή:

  • Δεν χάνουν εντελώς την έννοια του ρήματος απ΄ το οποίο προέρχονται.
  • Δεν κλίνονται όπως τα ρήματα (χρόνοι – πρόσωπα).
  • Δεν αποτελούν κατηγόρημα στην πρόταση, εκτός κι αν πάρουν κατάληξη ρήματος-κατάληξης.
  • Δημιουργούν σύνθετες προτάσεις.
  • Οι λέξεις που προσδιορίζουν τα ρηματοειδή είναι επιρρήματα.

Υπάρχουν 3 είδη ρηματοειδών:

  1. Το ρηματικό ουσιαστικό (isim-fiil)
  2. Οι μετοχές (ortaç, sıfat-fiil ή sıfat-eylem)
  3. Τα ρηματικά παράγωγα (ulaçlar, zarf-fiil ή bağeylemler)

 

Σημείωση: δεν πρέπει να συγχέουμε τα ρηματοειδή με το ρήμα-κατάληξη (ek-fiil).

Σχολιάστε...