Γραμματική

Ρηματικά παράγωγα (ulaçlar)

Στην τουρκική γλώσσα υπάρχουν διάφορα ρηματικά παράγωγα (ulaçlar, zarf-fiil ή bağeylemler), δηλαδή λέξεις οι οποίες παράγονται από ρήματα και οι οποίες συμπεριφέρονται ως επιρρήματα, ενώ είναι ρηματοειδή. Είναι άκλιτα.

Τα παράγωγα αυτά χωρίζονται σε κατηγορίες:

 1. Συνδετικά παράγωγα (bağlama ulaçları)
 2. Τροπικά παράγωγα (durum ulaçları)
 3. Παράγωγα διαδοχής (artçıl ulaçlar)
 4. Παράγωγα εκκίνησης (başlama ulaçları)
 5. Παράγωγα ολοκλήρωσης (bitirme ulaçları)
 6. Χρονικά παράγωγα (zaman ulaçları)
 7. Αιτιολογικά παράγωγα (nedenlik ulaçları)
 8. Συγκριτικά παράγωγα (ölçümleme ulaçları)
 9. Το παράγωγο diye (diye ulacı)
 10. Παράγωγα από ρηματικά ουσιαστικά (adeylemlerden yapılan ulaçlar)
 11. Παράγωγα από μετοχές (ortaçlardan yapılan ulaçlar)
 12. Το παράγωγο -cesine (-cesine ulacı)

Σχολιάστε...