Γραμματική

Το παράγωγο -cesine (-cesine ulacı)

Το παράγωγο –casına/-cesine χρησιμοποιείται με τις έννοιες «μέχρις ότου να», «σαν» και «λες και».

Σχηματίζεται:

 • Mε το γ΄πρόσωπο του ενικού του geniş zaman:
  çatlarcasına yedik – φάγαμε μέχρι σκασμού

  kaçarcasına uzaklaştı – απομακρύνθηκε σαν να το έσκαγε
  dalga geçercesine böyle yapmayın – μην κάνετε έτσι λες και σπάτε πλάκα
 • Mε χρόνους και εγκλίσεις που περιέχουν το επίθημα αβεβαιότητας -miş, στο γ΄πρόσωπο του ενικού. Το –casına μετατρέπεται σε –çasına:
  Mehmet mektubu okumuşçasına anlattı – ο Μεχμέτ μας διηγήθηκε το γράμμα σαν να το είχε διαβάσει
  anahtarı kendi eliyle koymuşçasına buldu – βρήκε το κλειδί λες και το είχε βάλει με το ίδιο του το χέρι
  poz vermişçesine kameraya bakıyor – κοιτάει τη φωτογραφική μηχανή λες και ποζάρει

Σχολιάστε...