Γραμματική

Παράγωγα από μετοχές (ortaçlardan yapılan ulaçlar)

Σχηματίζονται από τις μετοχές με κατάληξη -eceği και με τη δοτική πτώση. Έχει την έννοια «αντί να».

evde oturacağına, dışarı çık – βγες έξω αντί να κάθεσαι στο σπίτι
oraya gideceğime buraya geldim – ήρθα εδώ αντί να πάω εκεί

Την ίδια έννοια έχει και το –eceği yerde.
böyle yapacağı yerde, şöyle yaptı – αντί να κάνει έτσι, έκανε αλλιώς
araba alacağı yerde, motor alsın – να πάρει μηχανή αντί (να πάρει) αυτοκίνητο

Σχολιάστε...