Γραμματική

Το επίθημα -lan-

Το επίθημα –lan-/-len– χρησιμοποιείται με ουσιαστικά, ώστε να δημιουργηθούν ρήματα με την έννοια του «αποκτώ κάτι».

Παραδείγματα:
akıllanmak – βάζω μυαλό
bıyıklanmak – βγάζω μουστάκι
böceklenmek – γεμίζω έντομα
dalgalanmak – κυματίζω
göbeklenmek – αποκτώ κοιλιά
hırslanmak – γίνομαι άπληστος
ilgilenmek – ενδιαφέρομαι
kederlenmek – θλίβομαι

Σχολιάστε...