Γραμματική, επίθημα

Το επίθημα -(a)k

Το επίθημα -(a)k/-(e)k δημιουργεί ουσιαστικά και επίθετα από ρήματα. Μπαίνει μετά τη ρίζα του ρήματος. Αν αυτή τελειώνει σε σύμφωνο, τότε χρησιμοποιούμε το γράμμα –ı-/-i-/-u-/-ü-. Το φωνήεν καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας του επιθήματος.

Παραδείγματα:

ak – αεροπλάνο
kaçak – φυγάς
yatak – κρεβάτι
durak – στάση
korkak – φοβιτσιάρης
istek – θέληση
dilek – ευχή
kapak – καπάκι
ölçek – μέτρο όγκου

Σημείωση
Το επίθημα αυτό σπάνια μπαίνει και σε μη ρήματα:
solak – αριστερόχειρας
başak – στάχυ
topak – σβώλος

Σχολιάστε...