Γραμματική

Υπερσυντέλικος (belirsiz geçmiş zamanın hikâyesi)

(Ben) yapmıştım είχα κάνει
(Sen) yapmıştın είχες κάνει
(O) yapmıştı είχε κάνει
(Biz) yapmıştık είχαμε κάνει
(Siz) yapmıştınız είχατε κάνει
(Onlar) yapmışlardı είχαν κάνει

parmak Επιλέξτε εσείς ένα ρήμα για να το κλίνω!


  • Η άρνηση σχηματίζεται με τις ίδιες επιθήματα, προσθέτοντας μια παραπάνω συλλαβή (-me- ή -ma-) στη ρίζα του ρήματος.

 

(Ben) yapmamıştım δεν είχα κάνει
(Sen) yapmamıştın

δεν είχες κάνει

(O) yapmamıştı δεν είχε κάνει
(Biz) yapmamıştık δεν είχαμε κάνει
(Siz) yapmamıştınız δεν είχατε κάνει
(Onlar) yapmamışlardı δεν είχαν κάνει

 


  • Η ερώτηση σχηματίζεται με το ρήμα στο γ’ πρόσωπο του ενεστώτα και το ερωτηματικό μόριο mi (mı, mu, mü) με τα επιθήματα του “είμαι” στον αόριστο:


(Ben) yapmış mıydım? yapmamış mıydım?
(Sen) yapmış mıydın?

yapmamış mıydın?

(O) yapmış mıydı? yapmamış mıydı?
(Biz) yapmış mıydık? yapmamış mıydık?
(Siz) yapmış mıydınız? yapmamış mıydınız?
(Onlar) yapmışlar mıydı? yapmamışlar mıydı?

Σχολιάστε...