επίθημα

Το επίθημα -gen

Το επίθημα –gan/-gen/-kan/-ken μπαίνει σε ρίζες (κυρίως δισύλλαβων) ρημάτων και είναι μια κατάληξη ουσιαστικών και επιθέτων. Το –g– του επιθήματος γίνεται –k– όταν η ρίζα τελειώνει σε ένα από τα άφωνα σύμφωνα. Το φωνήεν του επιθήματος καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας των φωνηέντων.

Επίθετα:
çekingen – συγκρατημένος
çalışkan – εργατικός
konuşkan – ομιλητικός
yapışkan – κολλώδης
alıngan – εύθικτος

Ουσιαστικά:
ısırgan – τσουκνίδα
yelken – ιστίο

Όταν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο, τότε το επίθημα μπαίνει σπανίως:
ergen – έφηβος
kaygan – γλιστερός

Ορισμένα ρήματα έχουν πάρει αυτό το επίθημα με τη μορφή –ağan/-eğen:
olağan – συνηθισμένος
durağan – στάσιμος
yatağan – γιαταγάνι


Στη γεωμετρία το επίθημα -gen χρησιμοποιείται για τα πολύγωνα (çokgen). Χρησιμοποιούμε τα απόλυτα αριθμητικά με το επίθημα αυτό:
τρίγωνο – üçgen
τετράπλευρο – dörtgen
δεκάπλευρο – ongen
εικοσάπλευρο – yirmigen
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο – dikdörtgen
επίσης, διαγώνιος – köşegen

Σχολιάστε...