Γραμματική, επίθημα

Το επίθημα -(y)ici

Το επίθημα -(y)-ıcı/-ici/-ucu/-ücü δημιουργεί ουσιαστικά και κυρίως επίθετα από ρήματα. Tοποθετείται μετά τη ρίζα του ρήματος. Αν αυτή τελειώνει σε φωνήεν, τότε χρησιμοποιούμε το γράμμα –y-. Το φωνήεν καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας του επιθήματος. Εννοιολογικά οι λέξεις που σχηματίζονται είναι πολύ κοντά στις μετοχές με κατάληξη -en.

 

Παραδείγματα:
kesici – κοφτερός
besleyici – θρεπτικός
koşucu – δρομέας
yüzücü – κολυμβητής
bölücü – διασπαστικός
dinleyici – ακροατής
alıcı – αγοραστής, δέκτης
satıcı – πωλητής
kurtarıcı – λυτρωτής, λυτρωτικός

Σχολιάστε...