Γραμματική, επίθημα

Η κατάληξη -leyin

Η κατάληξη –leyin χρησιμοποιείται μόνο με λέξεις στον ενικό αριθμό που έχουν να κάνουν με τις ώρες της ημέρας. Έχει την έννοια της τοπικής πτώσης.

Παραδείγματα:
sabahleyin – το πρωί
öğlenleyin – το μεσημέρι
akşamleyin – το βράδυ
geceleyin – τη νύχτα

Η κατάληξη αυτή στον πληθυντικό μετατρέπεται σε ları/-leri.

Σχολιάστε...