Ετικέτα: ετυμολογία

Blog

Κοπριά – gübre

Η τουρκική λέξη gübre (λίπασμα, κοπριά) προέρχεται από την νέα ελληνική κοπριά, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη κόπρος. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι τα φωνήεντα στην τουρκική λέξη ακολουθούν τον κανόνα της μεγάλης αρμονίας των φωνηέντων. Από την λέξη gübre παράγεται το ρήμα gübrelemek (λιπαίνω).

Blog

Κεφτές – köfte

Έχει χυθεί αρκετό μελάνι για την ετυμολογία της λέξης κεφτές (ή κιοφτές, όπως προφέρεται σε διάφορες περιοχές). Ενώ η ομοιότητα με την τουρκική λέξη είναι προφανής, αρκετοί έφτασαν στο σημείο να ετυμολογήσουν τη λέξη από το βυζαντινό κοπτόν κρέας. Ακόμα και ο Μπαμπινιώτης ετυμολογεί τη λέξη από το τουρκικό köfte. Ενδιαφέρον επίσης έχει και η …