Κατηγορία: A1

A1, Γραμματική

Προσδιορισμός ουσιαστικών

Η δημιουργία ομάδων λέξεων, με ενιαίο νόημα, μέσα στην πρόταση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της τουρκικής γλώσσας και ονομάζεται tamlama (προσδιορισμός). Με τον προσδιορισμό λοιπόν δημιουργούμε σύνολα λέξεων μου συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Υπάρχουν διάφορα είδη tamlama: Belirtili ad tamlaması – Οριστικός προσδιορισμός ουσιαστικών Εδώ η πρώτη λέξη (κτήτορας) λέγεται tamlayan. Ο κτήτορας είναι συγκεκριμένος και …

A1

Ερωτηματικές προτάσεις: το ερωτηματικό μόριο mi

Στα τούρκικα για να σχηματίσουμε ερωτηματική πρόταση χρειαζόμαστε είτε κάποια ερωτηματική λέξη (kim, ne, nerede, hangi κλπ) είτε το μόριο mi σε κάποια του μορφή. Αυτό σημαίνει ότι όταν στην πρόταση υπάρχει κάποια άλλη ερωτηματική λέξη, δεν χρησιμοποιούμε το μόριο. Η λέξη αυτή δεν μεταφράζεται, αλλά σκοπός της είναι να ρωτάει σχετικά με την προηγούμενη από …

A1, επίθημα

Το επίθημα -ki

Το επίθημα αυτό εφαρμόζεται σε λέξεις που δηλώνουν χρόνο, χώρο ή κτήση, μετατρέποντάς τις σε επίθετα. Για τις λέξεις που δηλώνουν χρόνο το επίθημα παίρνει και τη μορφή –kü: bugünkü – σημερινός yarınki – αυριανός akşamki – βραδυνός bu seferki yemek – το φαγητό αυτή τη φορά Για τις λέξεις που δηλώνουν χώρο, χρησιμοποιείται πάντοτε …

A1, επίθημα

Η κατάληξη -ci

Η κατάληξη –cı/-ci/-cu/-cü μετατρέπεται σε –çı/-çi/-çu/-çü εάν η λέξη λήγει σε άφωνο σύμφωνο. Το φωνήεν της κατάληξης καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας της κατάληξης. Έχει διάφορες έννοιες: Επάγγελμα – ασχολίαsimitçi – κουλουράςboyacı – μπογιατζήςkoleksiyoncu – συλλέκτηςkarpuzcu – πωλητής καρπουζιώνfelsefeci – φιλόσοφοςsanatçı – καλλιτέχνηςsucu – νερουλάς Οπαδός κάποιας φιλοσοφίαςAtatürkçü – οπαδός της φιλοσοφίας του Ατατούρκdevrimci – …

A1, επίθημα

Η κατάληξη -lik

Η πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη κατάληξη –lik/-lık/-lük/-luk έχει διάφορες έννοιες. Το φωνήεν της κατάληξης καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας της κατάληξης. Χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε: Καταλληλότητα/προορισμό χρήσηςgözlük – γυαλιάsözlük – λεξικόbir arabalık yer – μέρος για ένα αυτοκίνητοsopalık adam – άντρας για (να φάει) ξύλο Κατάσταση. Τα επίθετα, παίρνοντας αυτή την κατάληξη, μετατρέπονται σε ουσιαστικά. temizlik …

A1, επίθημα

Η κατάληξη -siz

Η πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη κατάληξη –siz/-sız/-süz/-suz έχει την έννοια «χωρίς». Οι λέξεις με αυτή την κατάληξη είναι επίθετα. Το φωνήεν της κατάληξης καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας της κατάληξης. Η κατάληξη αυτή είναι συχνά το αντίθετο της κατάληξης -li. Παραδείγματα:parasız – άφραγκοςkararsız – αναποφάσιστοςbanyosuz daire – διαμέρισμα χωρίς μπάνιοgözlüksüz kız – κορίτσι χωρίς γυαλιάşekersiz çay …

A1, επίθημα

Η κατάληξη -li

Η πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη κατάληξη –li/-lı/-lü/-lu έχει διάφορες έννοιες. Το φωνήεν της κατάληξης καθορίζεται από τον κανόνα αρμονίας της κατάληξης. Οι λέξεις με αυτή την κατάληξη είναι επίθετα. Η κατάληξη αυτή είναι συχνά το αντίθετο της κατάληξης -siz. 1) Σημαίνει «με κάτι», «αυτός που έχει κάτι» ή κάποια ιδιότητα. Οι λέξεις με αυτή την κατάληξη …

A1

Ερωτηματικά επίθετα (soru sıfatları)

Τα ερωτηματικά επίθετα είναι τα εξής: ne τι nasıl πώς kaç πόσο hangi ποιος (από σύνολο) Ne – χρησιμοποιείται μόνο του ή με συνοδευτικές λέξεις (kadar, denli, biçim, tür…):ne zaman? πότε;ne gün geleceksiniz? ποια μέρα θα έρθετε;ne biçim konuşuyorsun? πώς μιλάς με αυτό τον τρόπο;ne kadar para verdin? πόσα λεφτά έδωσες; Επίσης το ne χρησιμοποιείται …

A1

Αριθμητικά επίθετα (sayı sıfatları)

Τα αριθμητικά επίθετα περιλαμβάνουν τους αριθμούς, αλλά και άλλες λέξεις. Κανονικά τα ουσιαστικά που ακολουθούν τα αριθμητικά δεν παίρνουν πληθυντικό αριθμό. Παρόλα αυτά:1) Μπορούμε να βάλουμε κατάληξη πληθυντικού αριθμού εάν θέλουμε να τονίσουμε ότι πρόκειται για κάποιο σύνολο: kırk haramiler (οι σαράντα κλέφτες).2) Έπειτα από το επίθετο bir μπορούμε να βάλουμε κατάληξη πληθυντικού αριθμού εάν …

A1

Δεικτικά επίθετα (gösterme sıfatları)

Λέγονται επίσης και im ή işaret sıfatları. Απαντούν στην ερώτηση «ποιος;». Δεν παίρνουν καταλήξεις (π.χ. πληθυντικό αριθμό ή πτώσεις). bu ağaç – αυτό το δέντροşu araba – εκείνο το αυτοκίνητοo kitap – εκείνο το βιβλίοdiğer öğrenci – ο άλλος μαθητήςişte evimiz – να το σπίτι μας Το bu χρησιμοποιείται για αντικείμενα που είναι κοντά. Το …