Ιωάννα Ηλιογραμμένου

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Οκτώβριος 2008 – Σήμερα,  καθηγήτρια Τουρκικών με άδεια διδασκαλίας – Αθήνα

Θέση Απασχόλησης: Παράδοση Ιδιαίτερων μαθημάτων:
Τα μαθήματα της τουρκικής γλώσσας απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν άμεσα την γλώσσα για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Πέρα από τα ιδιαίτερα μαθήματα συνεργάζομαι και με φροντιστήρια ξένων γλωσσών όπως το Interlingua.

Μάϊος 2007– Σεπτέμβριος 2007: Samiotis Tours – Μυτιλήνη

Πρακτική άσκηση: Φεβρουάριος 2008 – Μαϊος 2008, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων – Αθήνα
Θέση Απασχόλησης: Πρακτική Άσκηση ως Βοηθός Ερευνητή

Αντικείμενο πρακτικής έρευνα σε γενικότερα ζητήματα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων Ασιατικών Χωρών και μετάφραση κειμένων από την Τουρκική στην Ελληνική γλώσσα.

Σπουδές:
2003 – 2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πτυχίο Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, με ειδίκευση στην Τουρκική γλώσσα. Μεγάλη έμφαση δόθηκε και στον τρόπο διδασκαλίας της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας.

Σεμινάρια:

2006, Μετεκπαίδεση στην Τουρκική Γλώσσα, Dilmer College, Κωνσταντινούπολη